oqmzwnd3thu-helloquence.jpg

din partner inom hr och organisationsutveckling

 

Afzelius Consulting integrerar människor, grupper och organisationer

Profil                       

Oskar har arbetat inom Human Resources i 15 år. Han har en bred erfarenhet och har arbetat både operationellt och strategiskt. Han har stor erfarenhet av ledningsgruppsarbete. Hans styrka är att snabbt kunna skapa förtroenden och förmågan att sätta sig in i verksamhetens utmaningar.


Oskar har arbetat både som specialist inom förändringsarbete och som HR-generalist. Han har erfarenhet frånkommunal, statlig och privatverksamhet och har arbetat på både nationell och global nivå, med både tjänstemän och industriarbetare.


Utveckling och förändring ligger Oskar varmt om hjärtat och han har god erfarenhet av att bedriva kulturell utveckling av organisatioer såväl som att coacha och tränaledare individuellt. Rekrytering och regelbunden kontakt med arbetstagarorganisationer har Oskar jobbat med under hela sin yrkesbana.

 

Nedan följer ett urval av uppdrag/projekt som

Oskar har genomfört:

• Utbildat ledare i förändrings- och

omställningsprocesser

• Coachat linjechefer i HR-relaterade

ärenden

• Rekryterat ledare och specialister

• Drivit omställningsprojekt och hanterat

övertalighetsproblematik

• Upprättat policys och

regelverk, arbetat med ledarskap och coachning, satt löne- resp. villkorsstrukturer,

resursplanering.

• Drivit kulturfrågor och

värdegrundsarbete.

• Upprättat och drivit ledningsgruppsprocesser

• Genomfört lönekartläggningar,

kompetenskartläggningar, lönerevisioner

 

➤ ADRESS

Kallkällegatan 8
416 53 Göteborg

☎ KONTAKT

oskar@afzeliusconsulting.se
(46) 707 538653

 

Affärsområden


HR konsult

Har erfarenhet av att arbeta med HR både i den privata och offentliga sektorn


Ledningsgruppsutveckling

Hur jobbar ledningsgruppen tillsammans och med andra, hur ser deltagarna på sig själva och varandra.  


Grupputveckling

Arbete med gruppers förmåga att samarbeta. Både inom gruppen men även hur gruppen jobbar med andra grupper


Formuleringsstöd

Någon att prata med kring det som är viktigt, att hjälpa människor att definiera sin önskan på ett sådant sätt att andra förstår den


Coachning

Att hjälpa människor i en ledande position att växa                                        


Support to the support

Stödja supportfunktioner i deras uppdrag. Hur blir man en riktigt bra supportfunktion som verkligen bidrar till ett lyckat resultat?